Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 37

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

 

Dia: 17 d’abril de 2018  

Hora: 20:30 hores 

Lloc: Sala Cultural Sant Roc i de Plens, Plaça Sant Roc, 2

 

Ordre del dia :

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
  3. Proposta Acord complement específic treballadora
  4. Proposta Acord sol·licitud compensació econòmica càrrecs electes
  5. Proposta Acord modificació provisional preus públics
  6. Proposta Acord baixa drets exercicis tancats
  7. Proposta Acord nomenament secretària registre civil

 

PART DE CONTROL

  1. Informació gestió municipal.
  2. Assumptes de tràmit

a. Decrets

b. Registres factures

c. Registre entrada

3. Donar compte de la incorporació de crèdits del pressupost del 2017 al 2018

4. Propostes o mocions d’urgència, si escau

5. Precs i preguntes

 

Miquel Reverter Tres

Alcalde

 

Castellfollit de la Roca, 13 d’abril de 2018