Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 40

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

 

Dia: 7 d’agost de 2018

Hora: 20:00 hores 

Lloc: Espai Cultural Sant Roc i Sala de Plens,  Plaça Sant Roc, 2

 

 

Ordre del dia :

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Moció perquè el CCC de Castellfollit passi a dir-se “1 d’octubre de 2017”
  3. Proposta acord aprovació Pla Sanejament Financer 2017-2019
  4. Proposta acord aprovació dietes i quilometratge

 

PART DE CONTROL

  1. Informació gestió municipal
  2. Assumptes de tràmit
    1. Decrets
    2. Registre factures

3. Propostes o mocions d’urgència, si escau

4. Precs i preguntes

 

Fidel Balés Juanola

Alcalde accidental

 

Castellfollit de la Roca, 3 d’agost de 2018