Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 47

 

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

 

Dia: 02 d’abril de 2018

Hora: 20:00 hores 

Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament

 

Se us convoca a l’acte a dalt indicat per a tractar dels següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

01. Elecció desl membres de la mesa electoral en motiu de les Eleccions a Corts Generals del dia 28 d’abril de 2019.


 

CONVOCATÒRIA NÚM.  48

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

Data: 2 d’abril de 2019 

Hora: 20:30 hores

Lloc: Espai Cultural Sant Roc i Sala de Plens, Plaça Sant Roc, 2

 

Ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Ratificació de la firma del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al desenvolupament del programa de treball i formació (TIF)
  3. Donar compte de la modificació de crèdits núm. 3/2019
  4. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2018
  5. Aprovació conveni encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a dur a terme tallers de prevenció de la violència de gènere i reforçar la informació i atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
  6. Aprovació conveni entre el Consell Comarcal de al Garrotxa i l’Ajuntament per regular el Finançament del Pla Local de Joventut.
  7. Ratificació del decret d’aprovació del conveni de delegació de competències a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa per a disposar d’un tècnic de joventut compartit.
  8. Aprovació de la quota de l’any 2019 del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament.

PART DE CONTROL

  1. Informació gestió municipal
  2. Assumptes de tràmit

a) Decrets

b) Registre factures

c) Registre entrada

3. Propostes o mocions d’urgència, si escau

4. Precs i preguntes

 

Miquel Reverter Tres

Alcalde

 

Castellfollit de la Roca, 28 de març de 2019