Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 38

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

 

Dia: 12 de juny de 2018

Hora: 20:00 hores 

Lloc: Sala Cultural Sant Roc i de Plens,  Plaça Sant Roc, 2

 

 

Ordre del dia :

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Moció LGTBI
 3. Moció IES Palau Sant Andreu de la Barca
 4. Moció Conveni OIT Treball de la llar i cures
 5. Moció drets de les dones La Manada
 6. Moció de defensa del model sanitari català
 7. Revisió pla estratègic subvencions
 8. Proposta acord control intern simplificat

 

PART DE CONTROL

 1. Informació gestió municipal
 2. Assumptes de tràmit
  1. Decrets
  2. Registre factures
  3. Registre entrada
 1. Propostes o mocions d’urgència, si escau
 2. Precs i preguntes

 

 

Fidel Balés Juanola

Alcalde en funcions

 

Castellfollit de la Roca, 8 de juny de 2018