Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 30

 

Us convoco a  la sessió ordinària  del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

 

Dia :       8 d’agost  

Hora:     20:00 hores

 

Lloc: Sala  Cultural Sant Roc i de Plens,  Plaça Sant Roc, 2

 

Ordre del dia :  

PART DISPOSITIVA

  1. Proposta aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm.29, de data 29/06/2017)
  1. Proposta d’aprovació de l’acta núm. 25, de data 11/04/2017
  2. Proposta d’aprovació  de l’acta núm. 26, de data 31/05/2017.
  3. Proposta d’aprovació de l’acta núm. 27, de data 13/06/2017
  4. Proposta d’aprovació de l’acta núm. 28, de data 21/06/2017
  5. Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 8/2017
  6. Proposta d’aprovació programa inspeccions d’activitats a realitzar pel SIGMA l’any de 2017.              

 PART DE CONTROL

  8. Informació gestió municipal

  9. Decrets adoptats entre el 16/06/2017 fins el 02/08/2017

 10. Donar compte del PMP del segon trimestre de 2017

 11. Precs i preguntes.  

 

 

Miquel Reverter Tres

Alcalde

  

Castellfollit de la Roca, 2 d’agost de 2017