Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 42

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

 

Dia: 9 d’octubre de 2018

Hora: 20:00 hores 

Lloc: Espai Cultural Sant Roc i Sala de Plens,  Plaça Sant Roc, 2

 

 

Ordre del dia :

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Moció aniversari “1 d’octubre de 2017”
  3. Proposta acord aprovació dietes i quilometratge.
  4. Proposta acord pràctica actuacions prèvies expedient sancionador gos perillós.
  5. Proposta acord modificació de crèdits núm.6
  6. Proposta acord autorització i compromís despesa prórroga contracte Pulit.

PART DE CONTROL

  1. Informació gestió municipal
  2. Assumptes de tràmit

a. Decrets

b. Registre factures

c. Registre entrada

3. Propostes o mocions d’urgència, si escau

4. Precs i preguntes

 

Miquel Reverter Tres

Alcalde

 

Castellfollit de la Roca, 5 d’octubre de 2018