Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 45

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca:

 

Dia: 11 de desembre de 2018

Hora: 20:00 hores 

Lloc: Espai Cultural Sant Roc i Sala de Plens,  Plaça Sant Roc, 2

 

 

Ordre del dia :

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Moció a favor de l’absolució dels presos polítics
  3. Proposta acord assignació dietes i quilometratge
  4. Proposta acord assignació econòmica grups polítics
  5. Proposta acord ampliació conveni delegació de facultats de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos a la Diputació de Girona
  6. Proposta acord sol·licitud cessió gestió pisos Plaça Filadores

PART DE CONTROL

  1. Informació gestió municipal

a) Donar compte de l’informe del PMP a proveïdors del tercer trimestre de 2018

b) Donar compte de l’estat d’execució del tercer trimestre de 2018

c) Presentació de l’estat de comptes del servei de piscina 2017 i 2018

2. Assumptes de tràmit

a) Decrets

b) Registre factures

c) Registre entrada

3. Propostes o mocions d’urgència, si escau

4. Precs i preguntes

 

Miquel Reverter Tres

Alcalde

 

Castellfollit de la Roca, 4 de desembre de 2018