Convocatòries

CONVOCATÒRIA  núm. 25

 

Us convoco a  la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.

 

Dia        Dimarts, 11 d’abril de 2017

Hora:     8 del vespre

Lloc:      Sala de lectura Ramon Grabolosa, (Biblioteca),  c. Migdia núm. 1

 

Ordre del dia :   

 

 1. Aprovació de l’acta del Ple anterior.
 2. Despatx d’ofici.
 3. Proposta d’aprovació Exp. Modificació de crèdits núm.3 del Pressupost municipal de 2017.
 4. Proposta d’aprovació de la licitació per a la concessió de la gestió de les instal·lacions de la Piscina municipal de Castellfollit de la Roca.
 5. Proposta d’aprovació del Reglament d’ús de la Piscina municipal de Castellfollit de la Roca.
 6. Proposta d’aprovació de l’Ordenanaça Fiscal reguladora de les tarifes d’ús de la Piscina municipal de Castellfollit de la Roca.
 7. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’ús privatiu del domini públic, afegint la taxa administrativa per als treballs de pintar i/o esborrar reserves d’estacionament de vehicles, a Castellfollit de la Roca.
 8. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de subvenció de les nòmines dels càrrecs electres 2017.
 9. Proposta aprovació del Pla de transformació digital de la gestió municipal.
 10. Facultar el Sr. alcalde per signar el conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa sobre la prestació de serveis socials, i el conveni Garrotxa Cultour.
 11. Assumptes urgents.
 12. Assumptes de tràmit.
 13. Proposicions i preguntes.

 

Miquel Reverter Tres

Alcalde

 

Castellfollit de la Roca, 3 d’abril de 2017