Publicacions al BOP

Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7174 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7173 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 142-0 Edicte: 6328 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 133-0 Edicte: 5926 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5879 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació del cessament del servei de la Llar d'infants municipal
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5825 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 127-0 Edicte: 5768 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 119-0 Edicte: 5234 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial del Pla d'inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius al terme municipal
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4717 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4712 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de modificació puntual de l'Ordenança núm. 25, de la taxa per a l'ús públic de les instal·lacions de la piscina municipal