Publicacions al BOP

Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6988 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública d'una resolució de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6500 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6461 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la modificació d'un preu públic per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6344 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6343 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5938 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de delegació de funcions per a celebració de casament
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5244 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública d'una resolució de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4889 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4888 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3681 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball