Publicacions al BOP

Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4152 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2017
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3965 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança de substitució de sancions econòmiques per la realització de Serveis en Benefici de la Comunitat
Exercici: 2017 Bop: 92-0 Edicte: 3843 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de publicació del Reglament d'organització i funcionament de la llar d'infants municipal
Exercici: 2017 Bop: 92-0 Edicte: 3800 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva del Pla Intern d'Igualtat de Gènere
Exercici: 2017 Bop: 87-0 Edicte: 3596 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de l'Ordenança fiscal i el Reglament d'ús de la piscina municipal
Exercici: 2017 Bop: 85-0 Edicte: 3448 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal per a l'ús privatiu del domini públic
Exercici: 2017 Bop: 78-0 Edicte: 3198 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2017
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2029 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la desafectació d'uns fons de la biblioteca municipal
Exercici: 2017 Bop: 41-0 Edicte: 1467 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2017
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1131 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de la modificació puntual d'una ordenança fiscal