Publicacions al BOP

Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 501 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10860 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10413 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10011 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 226-0 Edicte: 9777 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva del Pla d'inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius al terme municipal
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9297 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8847 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 202-0 Edicte: 8663 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de licitació del contracte de l'actuació "Tractament de la vegetació a la Cinglera de Castellfollit de la Roca"
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8160 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8159 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits