Publicacions al BOP

Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2029 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la desafectació d'uns fons de la biblioteca municipal
Exercici: 2017 Bop: 41-0 Edicte: 1467 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2017
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1131 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de la modificació puntual d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1130 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 22-0 Edicte: 626 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 8-0 Edicte: 49 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de correcció de dades per error de transcripció
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11180 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11051 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 230-0 Edicte: 10101 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2016 Bop: 213-0 Edicte: 9324 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017