Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 1056 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública de dos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 132 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11235 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11234 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11042 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública de diversos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10887 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10299 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit i habilitació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10298 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10062 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10059 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit