Publicacions al BOP

Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9297 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8847 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 202-0 Edicte: 8663 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de licitació del contracte de l'actuació "Tractament de la vegetació a la Cinglera de Castellfollit de la Roca"
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8160 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8159 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7174 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7173 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 142-0 Edicte: 6328 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 133-0 Edicte: 5926 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5879 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació del cessament del servei de la Llar d'infants municipal