Publicacions al BOP

Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5244 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública d'una resolució de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4889 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4888 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3681 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3677 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial de la modificació d'un preu públic
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 501 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10860 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10413 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10011 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 226-0 Edicte: 9777 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació definitiva del Pla d'inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius al terme municipal