Publicacions al BOP

Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10299 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit i habilitació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10298 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10062 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10059 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10057 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9777 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte de convocatòria per a l'elecció de jutge/jutgessa de pau substitut/ta
Exercici: 2018 Bop: 212-0 Edicte: 9251 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9250 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'informació pública de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9225 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient d'habilitació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 203-0 Edicte: 8869 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública d'un expedient de suplement de crèdit