català español français english Dimarts, 03 de febrer de 2015
INICI ADRECES I TELF POSTAL VIRTUAL CONTACTAR

Perfil de contractantAjuntament
Totes les administracions
Impulsat per AOC[Efact]
[Xaloc]
[Logo enotum]
[Logo twitter PETITA]

Instàncies i tràmitsInstància genèrica en format PDF DESCARREGAR

Instància genèrica FORMULARI
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal FORMULARI
Queixes / suggeriments / incidències FORMULARI
Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Canvi de domicili FORMULARI
Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Alta per canvi de residència FORMULARI
Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Alta per omissió FORMULARI
Modificació d'errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF i petits errors a l'adreça de notificació FORMULARI
Volant d'empadronament actual FORMULARI
Volant d'empadronament històric FORMULARI
Volant de convivència actual FORMULARI
Volant de convivència històrica FORMULARI
Casament civil FORMULARI
Denúncia de disciplina urbanística FORMULARI
Denúncia per excés de soroll FORMULARI
Fraccionament i ajornaments de tributs - Fraccionament FORMULARI
Fraccionament i ajornaments de tributs - Ajornament FORMULARI
Inscripció d'activitats esportives i de lleure FORMULARI
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure FORMULARI
Subvencions a entitats FORMULARI
  AJUNTAMENT DE CASTELLFOLIT DE LA ROCA
Plaça de Sant Roc, 2 - 17856 Castellfollit de la Roca - Tel. 972 29 40 03 - Fax: 972 29 41 78 - ajuntament@castellfollit.cat

NOTA LEGAL