català español français english Divendres, 19 d'octubre de 2007
INICI ADRECES I TELF FORUM DE DEBAT POSTAL VIRTUAL CONTACTAR
Ajuntament
Totes les administracions
Impulsat per AOC


Convocatōries


CONVOCATÒRIA núm. 4


Us convoco, per indicació de l’alcalde, a la sessió ordinària del Ple de la Corporació municipal, que es farà, a la sala d’actes de l’Ajuntament el proper dilluns, 8 d’octubre a les 9 del vespre. Si us plau, assistiu-hi o bé excuseu la vostra absència.


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Despatx d’ofici.
Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
Donar compte de les actuacions, gestions, visites i preacords referent a temes municipals, de l’alcalde i els regidors
Informació de tràmits i gestions
3.- Proposta d’aprovació els comptes Generals municipals del 2006
4.- Proposta de contractació d’un préstec de finançament d’inversions del pressupost 2006
5.- Proposta d’aprovació de la 2ª modificació de crèdits del Pressupost municipal de 2007
6.- Proposta d’aprovació de la renovació del conveni del tècnic de joventut compartit.
7.- - Assumptes de tràmit.
8 .- Precs i preguntesAnna M. Serra i Rovira
Secretària-interventora

Castellfollit de la Roca, 4 d’octubre de 2007

  AJUNTAMENT DE CASTELLFOLIT DE LA ROCA
Plaça de Sant Roc, 2 - 17856 Castellfollit de la Roca - Tel. 972 29 40 03 - Fax: 972 29 41 78 - castellf@ddgi.es

NOTA LEGAL